Отворено писмо Уједињеног гранског синдиката јавних предузећа


Влади Републике наше


Поштовани,

Обраћамо вам се поводом поновног и нерационалног повећања зарада у областима здраства, просвете, војске и полиције. Уједињени у одбрани грађанских права и интереса запослених у јавним предузећима ЕПС, Телеком, ПТТ, Србија Гас, РТС, Аеродром Београд, ФК Црвена звезда и ФК Партизан, сматрамо да је овим потезом Владе прекршен основни принцип равноправног односа државе према свим својим запосленима.

Пре свега, морамо да вас подсетимо да су се запослени јавних предузећа, који су сви чланови нашег синдиката, први одрекли 10% својих зарада када се држава сусрела са банкротом, а самим тим и највише допринели изласку на пут сигурног опоравка и одрживог развоја.

Јавна је тајна да су школе, болнице и касарне игнорисале ово упутство о умањењу зарада својим запосленима и наставиле да их дотирају из „сопствених прихода“, а да не помињемо да су без имало стида задржали све бенефиције попут регреса, топлог оброка, бонуса на остверену профит, додатака за прековремени рад, тринаесту плату, пакетиће за Нову годину и све оне скривене приходе којима је немогуће ући у траг и пролазе без икакве контроле Трезора и Владе.

Зашто за њих не важе иста правила и само они не деле судбину целог народа?

Важно је да се зна како сте ви као Влада гарантовали за све њихове погрешне инвестиције и бесмислене зајмове од банака, а да су их касније отплаћивали и још увек отплаћују сви грађани, а посебно они запослени у јавним предузећима. О свим наведеним чињеницама годинама ћуте и медији и Влада, не желећи да се суоче са јаким синдикатима и лобијима у овим секторима.

Ми не можемо и нећемо више да ћутимо. Мора се чути глас истине!

Некако потпуно незапажено и без потребне медијске пажње, прошла је чињеница да ни у једном од наведених јавних предузећа плата није повећана ни за један једини проценат у претходне две године и да наше колеге живе на рубу сиромаштва, а још више боли чињеница да их је њихова сопствена држава неправедно запоставила и занемарила.

Заиста невероватно из наше перспективе делује чињеница да је просвета опет добила чак 6% повећања плате, иако су убедљиво најплаћенији сектор, узимајући у обзир време које наставници проводе на послу и регресивни економски допринос којим урушавају темеље напретка целог друштва.

Молимо вас да признате како држава свако новоотворено место наставника или лекара субвенционише са чак 10 000 евра и да намеравате да ту праксу наставите и у наредним годинама.

Скупите храбрости и недвосмислено објасните грађанима зашто се они одричу својих примања како би се бахатили запослени у овим паразитским и непродуктивним секторима, а затим одговорите и до када мислите да ми финансирамо њихова бесплатна летовања и зимовања у одмаралиштима која су присвојили и отели од свих нас.

Искрено се надамо брзом одговору и споразумном решавању насталих проблема.

(Е)ПС: У случају индикација и нежељених ефеката при будућем снабдевању енергентенима посаветујете се са вашем лекаром или учитељем.

Синдикалац,
Иван Бућковић

Младост

Свечани се данак деси
јер столица стара слави
младост нову међу нама
и под нама, благо нама

У подруму је домар нађе
где је савест увек чиста
умише је већма лепо
да нам данас срећна блиста

Четрес' лета није мало
па нас опет она сећа
како смо је поштовали
и кад за то нисмо знали

Хвале кличу са свих страна
дивну ли је славу стекла
велике је главешине
на леђима својим пекла

Мудрости се данас њеној
уз печење говор спрема
Ој, столице наша мила
срећна нама довек била

Са нама је друговала
и ослонац увек дала
помагала кад год треба,
а не тражи за се хлеба

На њој данас седи газда
поштовање да јој преда
за смерност и поштење
понајвише за печење

А столици нашој славној
попустише стара плећа
први пут је чусмо јасно
шкрипи она јер је срећна

Наљути се богме газда
шта ће њему ова штета
да столица једна стара
у његовој слави смета

Заврши се славље данас
а столица опет чека
да се домар неки јави
па да младост опет слави

домар,

Иван Бућковић

Предлог логичке организације исплатe зарада у јавном сектору

Исплата свих примања запослених у радним јединицама чије је већински власник држава мора бити централизована из државног трезора

Потребно је формирати јавни регистар у форми базе података где су неопходни подаци подељени на табеле које се налазе у одговарајућим логичким релацијима.

Сви подаци у табелама су јавно доступни осим подаци из табеле о личним подацима запосленог.
Исплата свих примања запослених мора бити реализована након јавног објављивања у бази података.
Сви приходи радних јединица чији је већински власник држава морају бити уплаћени у државни трезор најкасније 5 радних дана пре планиране исплате.
Рок за јавно објављивање података мора бити 3 радна дана пре исплате зараде запосленом у радној јединици.
Трезор је одговоран за тачност и редовно ажурирање базе података. Трезор је обавезан да врши исплату зарада на текући рачун запосленог у назначеним роковима. Подаци у бази морају бити једнаки износу зарада уплаћених на текући рачун запосленог.
Запослени не може добити средства директно од своје радне јединице.
Уколико се подаци о запосленом и реализованим уплатама не налазе у бази није могуће извршити исплату на текући рачун а запослени је дужан да извести Tрезор о овим неправилностима. Напомена: Овим би се на једнозначан начин у најкраћем року утврдио број запослених у јавном сектору, тј. свих којима је послодавац држава
Базу података мора да прати софтвер који је кориснички оријентисан и омогућава једноставно филтрирање свих јавно доступних података ради ефикасне контроле од стране јавности. Посебно је важно да софтвер омогућава анализу података који припадају истој логичкој целини са пратећим графичким приказом података. Потребно је оставити могућност стручној јавности да додатно анализира базу постављањем сопствених упита (на пример у SQL-у) на основу којих је могуће добити специфичне извештаје који се не могу добити на основу расположивог софтвера.
Потребан период за техничку реализацију: 6 месеци.

Напомена: Радна јединица је у овом тексту назив за сва правна лица чији је већински власник држава (са преко 50% власништва).

БАЗА ПОДАТАКА - ЛОГИЧКИ НИВОЗАТВОРЕНИ ДЕО БАЗЕ ПОДАТАКА
ТАБЕЛА: ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЗАПОСЛЕНОГ
Подаци у овој табели нису доступни јавности али се до њих може доћи на захтев надлежних институција и на начин регулисан законом.
Сви подаци у табели су директно везани за ЈМБГ запосленог и запослени сме имати само једну своју шифру без обзира на број својих радних места. 

ОТВОРЕНИ ДЕО БАЗЕ ПОДАТАКА
ТАБЕЛА: ПЛАТНИ РАЗРЕДИ
Потребно је формирати 11 платних разреда са следећим распоном  коефицијената:
  •  минималан коефицијент за 100% радног ангажвања у радној јединици је 1
  • запослени може да има коефицијент у распону од (0, 1) једино у случају мањег процента  радног ангажовања
  • максимални коефицијент за исплату на текући рачун запосленог је 10
  • запослени чији је коефицијенат преко 10 приликом исплате зарачунава се максималан коефицијент за исплату. Oво се може десити једино у случају када запослени обавља у истом периоду послове у више радних јединица.


ТАБЕЛА: ЈЕДИНСТВЕНА ОСНОВИЦА
 
Износ јединствене основе се рачуна по ПЛАТНОЈ ФОРМУЛИ:
БУЏЕТ = Укупан буџет за расподелу зарада у јавном сектроу
  •  мора бити заснован на реалним приходима државе у једној буџетској години
СУМА КОЕФИЦИЈЕНАТА = Збир свих коефицијената за исплату у платном систему државе

ТАБЕЛА: ИСПЛАТА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНОГ
ТАБЕЛА: ПОДАЦИ О РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ

ТАБЕЛА: ПОДАЦИ ЗАПОСЛЕНОГ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА
 
Може се десити да у радној јединици више радника дели једно радно место уз дељење процента радног ангажовања. Ово је дозвољено само у специфичним околностима по одобрењу надлежних институција.

ТАБЕЛА: ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД

Обрачунски период за исплату зарада запослених може цео или половина месеца и исти је за све запослене чији је послодавац држава, нпр. 1мај2017 (први део плате) или 2мај2017 (други део плате).

ТАБЕЛА: РАДНО МЕСТО У СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Основни коефицијент је јединствен за свако радно место, а рачуна се на основу више параметара:
-     стручне спреме запосленог која је неопходне за обављање делатности;
-     позиције у систематизацији радних места;
-     приоритета у развоју друштва (државне стратегије);
-     потражње на тржишту рада;
-     могућности напредовања на радном месту,
-     осталих параметара који су настали као резултат договора тела задуженог за успостављање коефицијената  
Период важења успостављених коефицијената не сме бити краћи од 3 нити дужи од 5 буџетских година.

Начин израде основних коефицијента треба да буде јаван и у договору са свим професијама и синдикатима, а да се рачуна за 100% радног ангажовања на радном месту. Тело које је задужено за рачунање коефицијената треба да буде састављено од свих представника запослених у државним институцијама, приватног сектора и представника власти.

ТАБЕЛА: СТРУЧНА СПРЕМА
ТАБЕЛА: ОБРАЗОВНА УСТАНОВА


аутор,
Иван Бућковић

Напомена: Могућа је и модификација логичке организација поштујући исту идеју и принципе нормализације базе података.

Овај текст је у вези са чланком  Предлог решења обрачуна плата запослених у јавном сектору са овог блога.